MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir ve tarafları işbu Sözleşme mukabilinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu Alıcı'nın, Instatakipcisatinal.com alan adlı web sitesinden ( bundan sonra Websitesi olarak anılacaktır), Satıcı'ya ait ürünün satın alınması için elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMEYE KONU OLAN ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Ürünle ilgili tüm bilgiler sipariş tarih ve saatinde Satıcı tarafından Alıcıya gönderilecek email içeriğinde yer alır.

 

MADDE 3 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

İş bu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla yürürlüğe girer ve söz konusu ürün veya hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle tamamlanmış olur. Ürün, bedeli tahsil edildiği ve Instatakipcisatinal.com tarafından ödemenin gerçekleştiği onayı iletildiği anda teslim edilmiş kabul edilir

 

MADDE 4 – ALICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

Alıcı, Instatakipcisatinal.com sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından istenen ön bilgileri verdiğini, varsa ek bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep veya şikayetlerini Satıcının iletişim bilgilerine yazılı veya elektronik olarak veya web sitesinin sağladığı diğer kanallarla gönderebilirler. Alıcı, bu Sözleşme'yi ve eklerini elektronik ortamda onaylamakla birlikte satın alma öncesi veya sırasında Satıcıya verilmesi gereken, ürünle ilgili olabilecek tüm bilgileri ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak verdiğini kabul etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce ilgili profili kontrol etmemesi, hatalı işlem sonucu daha yüksek veya daha az adetli işlem yapması, hatalı işlem sonucunda Alıcı’ya ulaşılamaması  halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından yapılan işlemin hatasız yapıldığı kabul edilecektir. Teslimden yani işlem gerçekleştikten sonra hizmetin sorumluluğu Alıcı'ya aittir. Ürünler tamamen elektronik ortamda yer alıp fiziksel, hasar görebilen, tahrip olabilen veya fiziksel zarar verebilen, bozulan ürünler değildir. Bu nedenle tahsilat sonrası kullanılan hizmet karşılığı geri ödeme yapılamaz ve kusur Alıcı’ya ait olur.

 

MADDE 5 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, söz konusu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak gerekli bilgilendirmeler ile birlikte Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya üçüncü servis sağlayıcılardan kaynaklanan durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumun tespit edildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde bunu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün muhatabı, Alıcı'dan başka bir kişi veya başka bir kişiye ait hesaplar ise işlemin yapılacağı kişinin itirazından veya ürünü reddetmesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Alıcı, satın aldığı ürünü Satıcı tarafından işleme alındıktan sonra ve eksiksiz şekilde işlemi tamamladıktan sonra hiçbir şekilde ürünü iade edemez. Ancak ürün, Satıcı tarafından kaynaklanan bir kusur neticesinde Alıcıya teslim edilemezse veya Alıcı’nın satın alırken belirttiği özelliklere haiz değil ise Alıcı satın aldığı ürünü teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi Instatakipcisatinal.com web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile Satıcı’ya iletilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi'ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirilmesi şarttır. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. İade işleminin gerçekleşmesi için ürünün satışı sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Satış Sözleşmesi uygulanırken satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, 22/07/2017 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.